Alaikäiset asunnonhakijat voivat jättää meille asuntohakemuksen siinä missä muutkin hakijat.

Pyydämme alaikäistä asunnonhakijaa toimittamaan meille vähintään toisen huoltajansa tiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ennen asuntotarjouksen tekemistä. Alaikäisille asunnonhakijoille tarjotaan asuntoa aina ensisijaisesti Savonlinnan opiskelija-asunnot kohteista.

Vuokrasopimukseen tulee myös huoltajan allekirjoitus. Ilman huoltajan allekirjoitusta vuokrasopimus ei ole pätevä. Huoltaja on vastuussa alaikäisen asukkaan asumisen sujuvuudesta ja vuokranmaksusta niin kauan, kunnes asukas täyttää 18 vuotta.

Kun alaikäinen asunnonhakija täyttää 18 vuotta, loppuu huoltajan vastuu vuokrasopimuksen velvoitteista mutta samalla päättyy myös tiedonsaantioikeus. Emme voi luovuttaa täysi-ikäisen asukkaan tietoja muille, kuin valtakirjan esittäneille henkilöille. Jos huoltaja haluaa olla mukana asumisasioissa vielä, kun huollettava on täyttänyt 18 vuotta, voitte täyttää valtakirjan ja toimittaa sen Asuntopalveluun.

 

Asumisneuvojien tiedote huoltajille

Nuoren poismuutto kotoa aiheuttaa monenlaista pohdintaa myös huoltajille: onko nuori jo riittävän kypsä huolehtimaan itsenäisesti asumisestaan ja koulunkäynnistään, laskujen maksamisesta, kotitöistä, ystävien vierailuista asunnossa yms. asioista. Tästä syystä toivomme huoltajilta aktiivista otetta nuoren asumisen alkumetreillä, vaikka nuori itse haluaisikin hoitaa jo kaiken itsenäisesti.

Suosittelemme myös kaikkien alaikäisten asukkaidemme huoltajille yhden avaimen säilyttämistä itsellään.

Savonlinnan Opiskelija-asunnot ei ole asuntola, joten asuntokohteissamme ei ole valvontaa, vaan asuminen on normaalia vuokra-asumista oikeuksineen ja velvoitteineen.

Asukkaille lähetämme 1-2 kertaa vuodessa kausikirjeet asuntoon, jossa ohjeistetaan mm. kesähotellitoiminnasta, vuokranmaksusta, vuokrasopimuksen irtisanomisesta ym. asioista. Jos asumisessa on ongelmia, kuten häiriöitä tai maksumuistutuksia, otamme yhteyttä myös huoltajiin. Vaikka SAO:lta ei kirjeitä tulisikaan, alaikäisen huoltaja voi milloin tahansa soittaa toimistollemme ja kysyä miten nuoren asuminen ja vuokranmaksu sujuu. Myös oppilaitoksesta voi kysyä nuoren opintojen sujumisesta.

SAO:lla työskentelee kaksi asumisneuvojaa, joiden tehtävänä on auttaa SAO:lla asuvia nuoria asumiseen liittyvissä asioissa kuten naapurihäiriöt, vuokranmaksuvaikeudet, talousneuvonta, kämppispulmat ja henkilökohtaiset ongelmat. Huoltajat voivat soittaa halutessaan myös asumisneuvojille, mikäli nuoren selviytyminen huolestuttaa. Tarvittaessa nuorta voidaan auttaa mm. vanhempien, koulun ja SAO:n välisellä yhteistyöllä, jolla pyritään varmistamaan opintojen ja asumisen sujuminen, mikäli nuoren vapaudenkaipuu on suurempi kuin vastuunkanto velvollisuuksistaan.


Asumisneuvoja Henna Kristiansson

SAO: kaikki kohteet
SAVUT: Nätki, Haka-alue, Punkaharju
Puh. 050 534 5087
henna.kristiansson@savut.fi
Asumisneuvoja Jouni Mehtonen
SAO: kaikki kohteet
SAVUT: Kellarpelto, Pihlajaniemi, Hernemäki, Heikinpohja, keskusta, Miekkoniemi, Kyrönniemi, Mertala, Nojanmaa, Kerimäki
Puh. 050 340 5193
jouni.mehtonen@savut.fi