Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

YHTEISET TILAT JA PIHA-ALUEET

Porrashuoneen ulko-ovi pidetään lukittuna klo 20.00-07.00 välisen ajan. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan.
Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hisseissä ja muissa yhteisissä tiloissa. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
Mainosten ja kilpien asentaminen on kielletty.
Omien antennien asentaminen ilman kiinteistöyhtiön lupaa on kielletty.

Luonnoneläinten, kuten kyyhkysten, lokkien ja oravien ruokkiminen piha-alueilla ja parvekkeella on kielletty, samoin sellaisen lintulaudan laittaminen, johon em. eläimet pääsevät syömään.

Uloskäytävillä, sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Irtainvarastojen säilytyskopeissa ei saa säilyttää akkuja, perämoottoreita, mopoja, kaasua, palavia nesteitä tai autonrenkaita.

Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa.

JÄTEHUOLTO

Jätteet tulee viedä niille tarkoitettuihin jätepisteisiin ja noudattaa yhtiön lajittelusta antamia ohjeita. Huonekalujen, elektroniikkaromun ja ongelmajätteiden jättäminen yhteisiin tiloihin, pihamaalle tai jätepisteisiin on ehdottomasti kielletty.

TOMUTTAMINEN JA PYYKIN KUIVAUS

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla päivittäin klo 07.00 – 22.00. Huoneistoparvekkeella ei saa tomuttaa.

Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

HUONEISTOT JA PARVEKKEET

Huoneistossa ja kiinteistön alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille.
Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä melua.

Huoneistoa tulee hoitaa huolellisesti. Asukas on velvollinen huolehtimaan, että asunnossa on toimiva palovaroitin.

Korjaus- ja muutostöiden tekeminen huoneistossa ilman kiinteistöyhtiön lupaa on kielletty.

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.
Parvekkeita ei saa pestä väljällä vedellä.
Parvekkeilla saa valmistaa ruokaa vain sähkögrillillä.

Kukka-astiat tulee sijoittaa kaiteen sisäpuolelle.

Vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää aineita, jotka saattavat tukkia viemärit.

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä alueilla.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä, käytöstä poistettuja, rekisteröimättömiä tai katsastamattomia ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella.

Autopaikkojen pistorasiakotelot tulee pitää lukittuina. Auton lämmitysjohtoa ei saa jättää pistorasiaan silloin, kun auto ei ole siihen kytkettynä.

Joutokäynnistä säädettyjä rajoituksia tulee noudattaa myös piha- ja paikoitusalueella.

Huom! Savonlinnan Vuokratalot Oy:n piha-alueet kuuluvat kunnallisen pysäköinnin valvonnan piiriin. Autojen pysäköiminen muualla kuin parkkipaikalla johtaa pysäköintivirhemaksuun, myös niissä tapauksissa kun auto ei ole kunnolla omassa ruudussaan. Kaupungin pysäköinninvalvonta kiertää kiinteistöjen pihoilla säännöllisesti, myös viikonloppuisin. Rivitalojen pelastustietä on myös huoneiston edessä oleva pihatie, koska se estää pelastusviranomaisia menemästä kyseiseen asuntoon tarpeen niin vaatiessa.

Asuntopalvelun kautta voi tiedustella oman talon tilannetta ja varata autopaikan; 015 550 110 ja asuntopalvelu@savut.fi.

KOTIELÄIMET

Kotieläimet on talojen porrashuoneissa ja kiinteistön alueella pidettävä siten kytkettynä, että muiden liikkuminen on turvattu.

Koiran ja kissan ulkoiluttajan on pidettävä huolta siitä, ettei eläin likaa kiinteistön piha-alueita, istutuksia tai talon seiniä. Kotieläinten jätökset tulee korjata pois.

Koiran ja kissan ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla.

Eläimen haltijan on huolehdittava siitä, ettei eläin ääntelemisellään häiritse ympäristöä tai talon asukkaita.

SÄÄNTÖRIKKOMUKSET

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen.

Järjestyssäännöt on vahvistettu Savonlinnan Vuokratalot Oy:n hallituksessa 03.11.2009