Asukasvalinnat tehdään vain asuntohakemusten pohjalta, myös sisäisissä vaihdoissa. Ilman asuntohakemusta ei asuntoa voida varata.

 

Asunnontarpeeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi:

  • työ- tai opiskelupaikan saaminen Savonlinnasta
  • erotilanteet, yhteenmuutot, perhekoon muutokset
  • itsenäistyminen
  • nykyisen asunnon asumiskustannukset ovat liian suuret suhteessa tuloihin
  • nykyinen vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen
  • nykyinen asunto on asuinkelvoton pysyvästi tai väliaikaisesti tai sen varustelutaso on puutteellinen
  • asunnottomuus

Asukasvalintaprosessin pohjalla on ARA:n asukasvalintaohje, josta voit halutessasi lukea lisää täältä. ARA:n ohjeen mukaan valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tulorajoja ei asukasvalintoja tehdessä ole käytössä. Asukasvalintaan vaikuttavat hakijan tulot kuitenkin niiltä osin, että liian kallista asuntoa ei voida tarjota. KELA:n ja perustoimeentulotuen enimmäisrajat asumiskustannuksissa on otettava huomioon.

Kaikilta asuntohakemuksen jättäneiltä tarkastamme luottotiedot asuntohakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Asuntohakemuksia käsitellään jokaisena arkipäivänä ja hyväksytty hakemus on voimassa 3 kuukautta kerrallaan. Asuntohakemuksen voi uusia puhelimitse tai sähköpostitse mikäli hakijan tiedot eivät ole muuttuneet. Hakemuksen uudistaminen tulee tehdä ennen kuin 3 kuukautta on tullut täyteen, muutoin järjestelmä vanhentaa hakemuksen automaattisesti eikä hakemusta enää voida uusia puhelinsoiton tai sähköpostin perusteella. Jos hakemus ehtii vanhentua, tulee asiakkaan jättää meille uusi asuntohakemus.

Jos samaan asuntoon on useita hakijoita, teemme asukasvalinnan asunnontarpeeseen ja ARA:n asukasvalintaohjeeseen perustuen. Tällaisissa tapauksissa ei ole käytössä varsinaista jonotusperiaatetta, vaan asukasvalinta tehdään peruutuksen sattuessa tapauskohtaisesti uudelleen.