Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Vuokrasopimus voidaan tehdä paperisena tai sähköisenä.

Paperisen vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa toimistollamme, esimerkiksi asunnon avainten noudon yhteydessä. Henkilöllisyystodistus tulee olla mukana.

Alaikäisen vuokralaisen vuokrasopimukseen tulee myös huoltajan allekirjoitus, jotta vuokrasopimus on pätevä. Vuokrasopimusta ei siis ole siinä tapauksessa mahdollista tehdä sähköisenä. Huoltaja vastaa vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttymisestä ja asumisen sujuvuudesta siihen saakka, kunnes asukas täyttää 18 vuotta. Kun asukas täyttää 18 vuotta, päättyy huoltajan vastuu vuokrasopimuksesta ja samalla päättyy myös tiedonsaantioikeus.

Vuokrasopimus on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti, jos olet täysi-ikäinen, sinulla on suomalainen henkilötunnus ja käytössäsi on verkkopankkitunnukset. Linkki sähköisen vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen lähetetään sähköpostilla, joten sinulla tulee olla myös käytössä oleva sähköposti.

Jos vuokrasopimus tulee kahden henkilön nimiin, tulee molempien osapuolien tehdä sähköinen allekirjoitus omilla verkkopankkitunnuksillaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla verkkopankkitunnusten lisäksi suomalainen henkilötunnus ja käytössä oleva sähköposti.

Jos asioit valtakirjalla toisen puolesta tai vuokrasopimus tulee yrityksen nimiin, on vuokrasopimuksen tekeminen mahdollista vain paperisena.

 

Vuokrasopimus ja sen kesto

Vuokrasopimukset tehdään pääasiassa toistaiseksi voimassa oleviksi.

Vuokrasopimus tehdään määräaikaisena, jos sille on jokin peruste (esim. kesähotellikohteet, väliaikaisasunnot).

Vuokrasopimuksen alku- tai loppupäivän ei välttämättä tarvitse olla kuun ensimmäinen päivä.

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa, kun vuokrasopimus astuu voimaan.

 

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika on aina kalenterikuukausi. Eli esim. tammikuussa irtisanottu vuokrasopimus päättyy helmikuun viimeinen päivä, helmikuussa irtisanottu vuokrasopimus päättyy maaliskuun viimeinen päivä ja niin edelleen.

Irtisanomisaika lähdetään laskemaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä, joten sillä ei ole merkitystä vuokrasopimuksen päättymispäivään onko irtisanominen tehty esim. 5., 15. vai 25. päivä kuluvaa kuukautta.

Myös määräaikaisen vuokrasopimuksen voi päättää kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

 

Päättymispäivä = ulosmuuttopäivä

Vuokrasopimuksen päättymispäivä on myös ulosmuuttopäivä. Eli jos vuokrasopimuksesi päättyy esim. tammikuun viimeisenä päivänä, tulee sinun luovuttaa asuntosi meille sinä päivänä omista tavaroista tyhjennettynä ja siivottuna. Viimeistään samana päivänä tulee myös palauttaa asunnon avaimet.

Kun vuokralainen palauttaa huoneiston avaimet vuokranantajalle, päättyy vuokralaisen hallintaoikeus huoneistoon. Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokrasopimus päättyy, vaikka avaimet olisikin palautettu ja huoneiston hallintaoikeudesta luovuttu jo ennakkoon ennen vuokrasopimuksen päättymistä.