7.4.2020

Koronapandemian taloudelliset vaikutukset voivat aiheuttaa vuokralaisille tulojen pienentymistä, minkä seurauksena asumiskustannusten maksaminen voi vaikeutua. Kun kyse on ARA-vuokra-asunnoista, joissa korkotukilain tai aravarajoituslain mukaan vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella, vuokrataloyhtiön mahdollisuudet vuokranantajana joustaa vuokrista ovat vähäiset. Tämä johtuu siitä, että omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhtiöt eivät tavoittele voittoa. Tämän lähtökohdan on todennut vuokrataloyhtiöiden toimintaa ohjaava ja valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 3.4.2020 antamassaan ohjeessa. 

ARA:n ohjeen mukaan maksuvaikeuksien kohdatessa asukkaiden on ensisijaisesti haettava asumistukea ja toimeentulotukea. Mikäli tämä ei tuo helpotusta tilanteeseen, on pyrittävä sopimaan maksuaikataulujen joustamisesta. Asukkaan on syytä olla yhteydessä vuokranantajaan maksusuunnitelman tekemiseksi jo ennen kuin maksu on myöhässä. ARA:n mukaan vuokranantaja voi maksuajan myöntämisen lisäksi luopua kokonaan tai osittain viivästyskorosta ja maksumuistutusmaksuista etenkin, jos asukas on oma-aloitteisesti hoitanut asiaa. 

ARA:n ohjeessa todetaan, että vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana, eikä talon omistajalla ole velvollisuutta alennuksiin. Erityisissä poikkeustapauksissa omistaja voi edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myöntää alennuksen, jos alentamiselle on erityiset perusteet ja asukkaan asema olisi muutoin kohtuuton. Lisäksi ohjeessa korostetaan vuokrataloyhtiön velvollisuutta tällöinkin huolehtia vakavaraisuutensa säilyttämisestä.

 ARA:n ohjeen mukaisesti lähdemme siitä, että myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa maksuvaikeudet tulee hoitaa ensisijaisesti hakemalla Kelasta asumistukea ja/tai toimeentulotukea tai korotusta näihin etuuksiin. Jos tämän lisäksi tarvitset maksuaikaa vuokran hoitamiseen, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme maksusuunnitelmasta sopimiseksi. ARA:n ohjeessa tarkoitettu viivästyskoron alentaminen tai siitä luopuminen ja maksumuistutusmaksujen perimättä jättäminen koskevat vain tilanteita, joissa maksuvaikeudet johtuvat koronapandemian aiheuttamasta tulojen pienentymisestä.

 Vuokran alentamisesta emme tässä vaiheessa neuvottele. Tällaisen neuvottelun aika on mahdollisesti myöhemmin, mikäli todetaan, etteivät haetut etuudet tai niiden korotukset yhdessä maksusuunnitelman kanssa ole riittäneet auttamaan tämän vaikean vaiheen yli. Tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, ja todennäköisin ratkaisu tällöinkin on sopia lisäajasta vuokrien maksamiseen.

Lisätietoja:

Asumisneuvojat

    • Risto Puhakka 044 537 5533
    • Henna Kristiansson 050 534 5087
    • Jouni Mehtonen 050 340 5193

 

Vuokravalvonta

    • 044 358 3809 ja 044 358 3811
    • vuokrat@savut.fi