19.4.2024

Haku Savonlinnaan kesällä 2024 valmistuvaan senioritalo Kipparintorniin päättyi 10.3.2024. Määräaikaan mennessä asuntohakemuksia saapui kaiken kaikkiaan 279 kpl. Kipparintornissa asuntoja on yhteensä 34 kpl. Yksiöitä on 23 kpl, joihin hakemuksista kohdentui 159 kpl. Kaksioita on 11 kpl, joihin hakemuksia oli yhteensä 120 kpl. Kaikki kaksioihin valitut ovat pariskuntia.

Asukkaaksi valituille hakijoille on lähtenyt tieto asukasvalinnasta 18.4.2024.

Hakemukset on käsitellyt laaja-alainen tiimi.  Valinnoissa on ensisijaisesti otettu huomioon senioriasunnon tarve sekä muut ARA:n kriteerit, erityisesti hakijan tulot. Erittäin suuri määrä kriteerit täyttäviä hakijoita jää valitettavasti tässä vaiheessa ilman asuntoa Kipparintornista. Yhtenä merkittävänä lähtökohtana asukasvalinnoissa senioritaloon on itsenäisen asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. On huomattava, että kyseessä ei ole palvelutalo, joten ympärivuorokautista tai hyvin laajaa apua tarvitsevat ikääntyneet eivät saa tarvitsemiaan palveluita senioritalosta.  Heille sopivampi vaihtoehto on kartoittaa tarkoituksenmukaista asumismuotoa yhteistyössä Eloisan ikääntyneiden palveluiden kanssa.